| หน้าแรก | สารบัญ | โครงงาน | การประกอบ | การบัดกรี | เรียนอิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์ | 555 | สัญลักษณ์ | ถามบ่อยๆ | ลิ้งค์ที่น่าสนใจ | กลับไอซีอี |
หากจะมีส่วนให้ความรู้ให้ประโยชน์ต่อท่านบ้าง ติชม เสนอแนะ ถามปัญหา ได้ที่ บอร์ดอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น กรุณาลงทะเบียนสมาชิกด้วยจะขอบคุณยิ่ง

Electronics Club

ทรานสดิวเซอร์(Transducers)

อินพุททรานสดิวเซอร์ | เอาท์พุททรานสดิวเซอร์ | การใช้อินพุททรานสดิวเซอร์  

หน้าต่อไป: การแบ่งแรงดัน

ทรานสดิวเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นรูปแบบอื่น

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ใช้ทั้งอินพุทและเอาท์พุททรานสดิวเซอร์:

simple electronic system

อินพุททรานสดิวเซอร์

LDR
LDR
อินพุททรานสดิวเซอร์แปลงปริมาณเป็นสัญญาณไฟฟ้า(แรงดัน) หรือเป็นความต้านทาน (ซึ่งสามารถแปลงเป็นแรงดัน) อินพุททรานสดิวเซอร์เรียกอีกอย่างว่าเซนเซอร์ 

ตัวอย่าง:เอาท์พุททรานสดิวเซอร์ 

loudspeaker
ลำโพง
เอาท์พุททรานสดิวเซอร์แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นปริมาณอื่น

ตัวอย่าง:การใช้อินพุททรานสดิวเซอร์ (เซนเซอร์)

voltage divider with LDR at top
วงจรแบ่งแรงดัน
อินพุททรานสดิวเซอร์ส่วนใหญ่ (เซนเซอร์) เปลี่ยนแปลงค่า ความต้านทาน ของตัวมัน และสามารถใช้โดยตรงกับบางวงจร แต่โดยปกติจะแปลงเป็นสัญญาณ ไฟฟ้าในรูปของแรงดัน

สัญญาณแรงดันสามารถป้อนไปยังส่วนอื่นของวงจร  เช่น เป็นอินพุทของไอซีหรือทรานซิสเตอร์

การแปลงโดยเปลี่ยนค่าความต้านทานเพื่อเปลี่ยนแรงดัน จะดำเนินการโดยวงจรง่ายๆที่เรียกว่าวงจรแบ่งแรงดัน(voltage divider)

โปรดดูหน้าต่อไปสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ การแบ่งแรงดัน


หน้าต่อไป: การแบ่งแรงดัน | เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ไอซีอีแปลและเรียบเรียง เพื่อเผยแพร่สำหรับคนไทย ผู้ที่มีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวใจ ขอขอบคุณ Mr. James Hewes