หน้าแรก | สารบัญ | โครงงาน | การประกอบ | การบัดกรี | เรียนอิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์ | 555 | สัญลักษณ์ | ถามบ่อยๆ | ลิ้งค์ที่น่าสนใจ | กลับไอซีอี 
Electronicsหากจะมีส่วนให้ความรู้ให้ประโยชน์ต่อท่านบ้าง ติชม เสนอแนะ ถามปัญหา ได้ที่ บอร์ดอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น กรุณาลงทะเบียนสมาชิกด้วยจะขอบคุณยิ่ง

กฎของโอห์ม(Ohm's Law)

หน้าต่อไป: กำลังและพลังงาน
ควรดู: แรงดันและกระแส | ความต้านทาน | ตัวต้านทาน

ถ้าจะให้มีกระแสไหลผ่านความต้านทาน จะต้องมีแรงดันคร่อมตัวต้านทาน  กฎของโอห์มแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน(V) กระแส (I) และความต้านทาน (R) สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ 3 อย่างคือ:
V = I × R  หรือ 
I =  V
 R
 หรือ 
R =  V
 I
ในเมื่อ: V = แรงดัน หน่วยเป็นโวลท์ (V)
I  = กระแสหน่วยเป็นแอมป์(A)
R = ความต้านทานหน่วยเป็นโอห์ม (ohm)
หรือ: V = แรงดัน หน่วยเป็นโวลท์  (V)
I  = กระแสหน่วยเป็นมิลลิแอมป์ (mA)
R = ความต้านทานหน่วยเป็นกิโลโอห์ม  (kohm)
สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่หน่วยแอมป์ดูจะสูงไปส่วนหน่วยโอห์มก็ต่ำไป  หน่วยที่ใช้บ่อยในการวัดกระแสคือมิลลิแอมป์(mA)และความต้านทานจะเป็นกิโลโอห์ม(kohm) 1 mA = 0.001 A และ 1 kohm = 1000 ohm.

จากสมการกฎของโอห์มใช้แทนค่าด้วยหน่วย V, A และ ohm หรือจะใช้หน่วย  V, mA และ kohm ก็ได้ โดยไม่ต้องแปลงหน่วย  แต่ถ้าใช้การผสมหน่วยที่นอกเหนือจากนี้จำเป็นต้องแปลงหน่วยเสียก่อน   ระหว่าง mA และ A หรือ kohm และ ohm

สามเหลี่ยม VIR

V

 I    R 

สามเหลี่ยม
กฎของโอห์ม
เราสามารถใช้สามเหลี่ยม VIR ช่วยในการจำกฎของโอห์มทั้งสาม   โดยให้เขียน V, I และ R เป็นสามเหลี่ยมดังรูปเหลืองขวามือ

การคำนวนกฎของโอห์ม

ใช้วิธีการต่อไปนี้เป็นแนวทางในการคำนวน:
V

 I    R 

  1. เขียนค่าลงไป  หากจำเป็นก็แปลงหน่วย
  2. เลือกสมการตามที่ต้องการ(โดยใช้สามเหลี่ยม VIR )
  3. แทนตัวเลขในสมการและคำนวนหาคำตอบ

ตอนนี้จะเห็นได้ว่า ง่ายมาก!


หน้าต่อไป: กำลังและพลังงาน | เรียนอิเล็กทรอนิกส์

ไอซีอีแปลและเรียบเรียง เพื่อเผยแพร่สำหรับคนไทย ผู้ที่มีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวใจ ขอขอบคุณ Mr. James Hewes